Milyen törvényi előírások szerint tehetem meg?

A veszélyhelyzet elmúltával továbbra is a Munka Törvénykönyve fogja meghatározni a távmunka fogalmát, azonban kiterjed a részleges otthoni munkavégzésre, valamint a nem számítástechnikai eszközzel végzett munkára is.

A munkaszerződésnek akkor is tartalmaznia kell a távmunka keretében történő foglalkoztatást, ha arra csak részlegesen kerül sor.

Fontos továbbá, hogy:

  • a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja;
  • ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet;
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson;
  • a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

A jogszabályban rögzítettektől a munkáltató egyoldalúan nem térhet el, ha a felek mégis eltérő rendelkezésekben kívánnak megállapodni, azt munkaszerződésben szükséges rögzíteniük.

A káreseményekkel kapcsolatban továbbra is az általános szabályok vonatkoznak a munkáltatóra.

A Munkavédelmi Törvényben kapnak helyet a munkavégzés helyével, eszközével és a munkavállaló távmunkavégzésének ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések.

A távmunkavégzés a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató kockázatértékelést végez, hogy megbizonyosodjon: a munkaeszköz állapota biztonságot, egészséget nem veszélyeztet. A továbbiakban a megfelelő állapot fenntartásáról a munkavállaló köteles gondoskodni.

Kiemelendő, hogy a munkáltatónak írásban tájékoztatást kell nyújtania a munkavállalónak a szükséges és biztonságos munkakörülmények szabályairól.

Az Szja. törvény értelmében a munkáltató továbbra is kedvezményre jogosult, feltéve, ha a munkaszerződésben ténylegesen rögzítésre került a távmunkavégzés. E kedvezmény értelmében a munkáltató igazolás nélkül költségként számolhatja el a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összeg egy részét.

A munkáltatóknak érdemes lehet az egyéb részletszabályokról távmunka szabályzatot alkotni.