Szakterületek

Szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal hat kiemelt jogterületen állunk rendelkezésére

Gazdasági és társasági jog

 • cégek alapítása, módosítása, reorganizáció, üzletrész átruházások jogi hátterének kialakítása, bonyolítása, cégeljárásban képviselet,
 • gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó bármely típusú szerződés előkészítése, megszerkesztése, szakmai anyagok, megállapodások jogi véleményezése, jogügyletek teljes körű lebonyolítása, jogi tanácsadás, jogszabály értelmezés, személyes és online jogi konzultáció, cégek jogi képviselete peres és peren kívüli eljárásokban,
 • követelések érvényesítése jogi úton, cégek követeléskezelésének ellátása,
 • eszköz és ingatlan átruházások (adásvétel, apportálás) bonyolítása, szerződések megszerkesztése, földhivatali eljárásban képviselet,
 • beszerzési, értékesítési pályázatok során jogi közreműködés, előkészítés,
 • cégek munkaügyi dokumentumainak előkészítése, szervezeti átalakításokban közreműködés,
 • tanácsadás, jogi képviselet ellátása munkaügyi jogvitákban
 • felszámolás, végelszámolás során közreműködés, képviselet.

Ingatlanjog

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése rövid határidőn belül, előzetes jogi tanácsadás.

 • ingatlan adásvétel,
 • haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése,
 • öröklési szerződés,
 • ingatlan ajándékozás,
 • földhivatali ügyintézés és képviselet,
 • illeték fizetésével, ingatlan értékesítés adózásával kapcsolatos tanácsadás,
 • ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások,
 • lakásbérleti szerződés és jogi tanácsadás,
 • építőipari vállalkozások teljes körű szakmai támogatása (tervezés, kivitelezés, értékesítés, társasházalapítás során szerződések előkészítése, jogi tanácsadás).

Családjog

 • házassági bontóperben jogi képviselet, házasság közös megegyezéssel történő felbontása során jogi közreműködés,
 • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés lebonyolítása, egyezség létrehozása,
 • közös gyermekek elhelyezésével, tartásával és a kapcsolattartással kapcsolatos teljes körű tanácsadás és megegyezés lebonyolítása,
 • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése, képviselet hitelintézetek és hatóságok előtti eljárásokban.

Munkajog

 • munkáltatók számára jogi tanácsadás, munkajogi területhez kapcsolódó szerződések, nyilatkozatok, szabályzatok előkészítése,
 • munkáltatók szervezeti felépítésével és szervezeti átalakításával kapcsolatos jogi konzultáció, közreműködés a lebonyolításban,
 • szabályzatok, munkaügyi, szervezeti eljárásrendek kialakítása és felülvizsgálata,
 • munkáltatói oldalon peres és peren kívüli képviselet ellátása.
 • munkavállalók számára jogi tanácsadás, munkaszerződések megkötése, módosítása és megszüntetése, munkajogi jogviták kapcsán jogi konzultáció, valamint peres és peren kívüli képviselet ellátása.

Polgári peres és peren kívüli eljárások

Polgári peres és peren kívüli eljárásokban való képviseletben jelentős tapasztalattal rendelkezünk mind családi, mind gazdasági ügyek (szerződésszegés, kártérítések, követelések behajtása, vagyoni perek) vonatkozásában.

 • követelések érvényesítése fizetési meghagyásos eljárásokban és perekben,
 • végrehajtási eljárások megindítása és jogi képviselet ellátása
 • kártérítési perekben jogi képviselet, peren kívüli megegyezések létrehozásában közreműködés.

Antikorrupció, megfelelési szolgáltatások

Irodánk a megfelelőség szakértőjeként a klasszikus ügyvédi tevékenységén belül a magyar minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési piac szereplőivel karöltve dolgozik, a tanúsítási és a megfelelőség-értékelési tevékenység számos szereplőjének munkáját segíti ügyvédként és jogi szakértőként is megfelelőség-értékelések, tanúsítások során (pl. ISO 37001-es, antikorrupciós szabványnak való megfelelés értékelőjeként). Csapatunkban felkészítők, tanácsadók, auditorok, belső ellenőrök dolgoznak, komoly, több évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött. A szervezetek általános jellemzőivel és a velük szemben támasztott elvárásokkal tisztában vannak, a megfelelőség biztosításának módszereit ismerik, a kockázatelemzésben kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
 • ISO 37001 szabvány szerinti tanúsítás (felkészítés, megfelelés-vizsgálat), auditori tevékenység ellátása,
 • 339/2019. Korm. rend. előírásainak való megfeleltetés (integritás-szemlélet kialakítása és működtetése)
 • kockázatelemzés,
 • társasági okiratok, szabályzatok, szervezeti ábra, munkajogi anyagok, szerződések átvizsgálását, jogszabályi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó értékelését, valamint a kontrollrendszerrel kapcsolatos hatályos szabályozásnak megfelelő elkészítése,
 • társasági okiratok, szabályzatok, szervezeti ábra, munkajogi anyagok, szerződések átvizsgálása, jogszabályi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó értékelése, valamint a kontrollrendszerrel kapcsolatos hatályos szabályozásnak megfelelő elkészítése,
 • szervezeti integritás megteremtése illetve fenntartása, fejlesztése érdekében képzési anyagok elkészítése és oktatása,
 • folyamatos nyomon követés, a rendszer szinten tartása felülvizsgálatok végzésével.